simple site templates

Projekty

Rok szkolny 2019/2020 

  „TIK kluczem do sukcesu”

„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019” 

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w dziewiątej edycji projektu
„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”
skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego. 

Rok szkolny 2019/2020 

TIK – kluczem do sukcesu

 W bieżącym roku szkolnym, w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny
„Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania
Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej", pod tytułem:  „TIK – kluczem do sukcesu”.

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jego założeniem jest zwiększenie dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego.
Na potrzeby projektu szkoła wyposażona została w nowoczesny sprzęt informatyczny, tj. routery, nowej generacji laptopy, oprogramowanie Office, komputery stacjonarne oraz tablice multimedialne.

W ramach realizacji projektu, kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu w zakresie edukacji informacyjno-komunikacyjnej, pod hasłem: „E – nauczyciel”.

Natomiast uczniowie klas IV-VIII, na informatycznych zajęciach pozalekcyjnych, mają możliwość rozwijania swoich kluczowych kompetencji w zakresie:

1. przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania) informacji,
2. komunikacji,
3. tworzenia cyfrowej informacji, ze szczególnym uwzględnieniem programowania,
4. zachowania bezpieczeństwa,
5. rozwiązywania problemów technicznych.

Ponadto uczniowie biorą udział w laboratoriach przyrodniczych,  które prowadzone są
z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

  „TIK kluczem do sukcesu”

  „TIK kluczem do sukcesu”

Pod takim tytułem będzie realizowany projekt edukacyjny „Rozwoju edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej" w Publicznej Szkole Podstawowej
w Obrazowie w roku szkolnym 2018/2019. 

Projekty eTwinning

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program istnieje od 2005
i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy.
Nasza szkoła realizuje projekty eTwinning od roku 2009.

Projekt „W nauce sukces” 

   Projekt ten był realizowany w Zespole Szkół w Obrazowie w roku szkolnym 2012/2013 i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 
W ramach tego projektu uczniowie z Obrazowa wzieli udział
w wyjeździe studyjnym do Czech.

Adres

Obrazów 118 
27-641 Obrazów
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie

Kontakt

Email: zsobrazow @ o2.pl 
Telefon: +48 15 83 65 175